Huisregelement

Beste bezoeker, onze huisregels zijn:
 • U dient ten alle tijden de aanwijzingen van personeel en/of stagiairs op te volgen.
 • Het dragen van geschikte schone sportkleding en schone gesloten sportschoenen is verplicht.
 • Het meenemen en gebruiken van een handdoek is verplicht tijdens de training.
 • Geweld/agressie/onbehoorlijk gedrag, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd.
 • Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd, indien dit wordt geconstateerd zal op gepaste wijze maatregelen worden genomen jegens de pleger.
 • Toestellen, apparaten, attributen dumbbells, halters etc. dient u na gebruik schoon achter te laten.
 • U dient alle materialen, halterschijven, dumbbells etc. na gebruik terug te leggen/hangen op de daarvoor bestemde plaatsten. Halterschijven welke gebruikt worden op de krachttoestellen dienen na gebruik opgeruimd te worden.
 • Er mag geen glas meegenomen worden in de trainingsruimten, alleen plastic flessen of bidons zijn toegestaan.
 • Het is zonder toestemming van Sportcenter Balance niet toegestaan om in welke vorm dan ook als niet personeelslid van Sportcenter Balance zijnde trainingen en/of begeleidingen te geven, zowel in de private- als in de commerciële sfeer.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten.
 • Het is niet toegestaan te trainen onder invloed van alcohol en/of andere verdovende middelen.
 • In het gehele pand geldt een rookverbod.
 • In verband met de hygiëne zijn dieren in het gehele pand niet toegestaan.
 • Promotionele en/of commerciële activiteiten in welke vorm dan ook welke niet op initiatief van Sportcenter Balance worden uitgevoerd zijn alleen met toestemming van Sportcenter Balance toegestaan.
 • Het onnodig bezet houden van toestellen, apparaten, attributen dumbbells, halters etc. is niet toegestaan.
 • Het gebruik van mobiele telefoon anders dan het luisteren naar muziek is alleen toegestaan wanneer u geen toestellen, apparaten, attributen dumbbells, halters etc. in gebruik heeft of bezet houdt.
 • Alle toestellen, apparaten, attributen dumbbells, halters etc. mogen uitsluitend gebruikt worden voor de daarvoor bestemde doeleinden.
 • Het is niet toegestaan met ontbloot bovenlichaam te trainen.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming magnesium poeder/blokken/liquid/chalk e.d. te gebruiken.
 • Sportcenter Balance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of ontvreemding van eigendommen .
 • Buiten deze huisregels gelden ook onze algemene voorwaarden.
 • Het staat Sportcenter Balance vrij deze huisregels te wijzigen.

Wanneer u ons bezoekt, gaat u akkoord met onze huisregels.

Meer weten?

Onze gespecialiseerde medewerkers helpen u graag verder!